Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Müdürlüğümüze Planlaması Yapılan 19.Dönem Özel Harekat Adaylarının Dikkatine
 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE PLANLANAN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GETİRECEKLERİ EVRAKLAR VE DİKKAT EDECEKLERİ HUSUSLAR

 

 

* Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 16’ ncı maddesi hükmü gereğince sınav sonuçları adaylara ilanen tebliği edilmiştir. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

* Başarılı olan adayların intibak eğitimleri, 01.06.2017 tarihinde başlayacaktır.

* Okulumuza planlaması yapılan adayların 01.06.2017 günü saat:17.00’ye kadar okulumuzda geçici kayıtlarını yaptırmak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır.

* Adaylara intibak eğitimi süresi içerisinde, Devlet Hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılacaktır. Sağlık kurulu raporu aldırma esnasında adaylardan ücret alınmayacaktır. 

OKULUMUZA ULAŞIM 

* Okulumuz şehir merkezinden yaklaşık 8 km.lik mesafede olup, Güldiken Mah. Ş.Mahmut Sarısakal Cad. No:2 adresinde bulunmaktadır.   

*    İl dışından gelen adaylar için Kırşehir otobüs terminalinden okulumuza saat 08.30’ dan itibaren her saat başı olmak üzere saat 16.30’ a kadar servis çıkartılacaktır. 

ASKERLİK İLE İLGİLİ BELGELER

 

1- Askerlik hizmetini yapmış adaylardan “Terhis belgesi (Aslı ve 2 adet fotokopisi) Terhis belgesinin aslını getirmeyen öğrencilerin kayıtları yapılmayacak olup, belgesini kaybedenlerin kayda gelmeden önce askerlik şubelerinden temin etmeleri gerekmektedir.

2- 1111 sayılı Askerlik Kanunun 10’uncu maddesine göre askerlik hizmetini yapmış sayılanlardan ise “Askerlik Durum Belgesi “istenecektir. (Aslı ve 2 adet fotokopisi )

3)- Varsa Askerlik süresince alınan hava değişimi raporu. (2 suret) (Aslı ve fotokopisi)

4)- Askerlikte herhangi bir sebeple alınan Sağlık Kurulu Raporu. (2 suret) (Aslı ve fotokopisi)

5)- Askerlik yapmayanların Askerlikle ilişiklerinin olmadığını gösterir Askerlik Şubesinde alınan onaylı belge.

6)-Askerlikten muaf veya Askerliğe elverişli olmadığını gösterir onaylı belge.

(Aslı ve fotokopisi)


EVLİLİKLE İLGİLİ BELGELER

 

1)- Evlilik cüzdanının Aslı ve Evlilik Cüzdanının ilk 4 sayfanın fotokopisi. (2 suret)

2)- Eşine ait adli sicil kaydı. (Son 15 gün içinde alınmış güncel)

3)- Eşinin Kimlik Fotokopisi. (2 Adet)

4)- Eşe ait vukuatlı nüfus kayıt örneği. (1 adet)

5)- Evli olanların eşlerinin fotoğrafları. (2 Adet Güncel )

6)- Eşi hakkında sonuçlanmış veya devam eden davası bulunanlar ilgili mahkemeden evraklarının onaylı sureti.

 

ÖĞRENİM İLE İLGİLİ BELGELER

 

1)- Mezun olduğu Lise veya Üniversiteye ait diplomanın aslı veya onaylı örneği. (Diplomasını kaybedenler için öğrenim durum belgesi)

            (Halen bir Yükseköğretim programında kaydı bulunanlardan diplomasını teslim alamayanlar ile Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı veya okuduğu üniversitede /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini veya öğrenci olduğunu gösterir onaylı belgelerini getirmeleri durumunda da kayıtları alınacaktır)

 2)-Ortaokulda hazırlık okuyanlar ile 2008 yılı ve öncesi liseyi 4 yıl süre ile okuyanlar;

Ortaokul veya Lise Diplomasının aslı ya da noterden onaylı suretini,

Diploması elinde olmayanlar ile diplomasında hazırlık okuduğu belirtilmeyenler ise; Ortaokul ya da lisede hazırlık okuduklarına dair mezun oldukları okul idaresinden alacakları ıslak imzalı ( mavi kalem) ve mühürlü belgeyi getireceklerdir.


 

İSTENEN DİĞER BELGELER

 

1)  1 adet ikametgah belgesi ve fotokopisi. (nüfus müdürlüğünden alınacak)

2) 1 adet vukuatlı nüfus kayıt örneği ve fotokopisi. (tüm aile bireylerinin isimleri olacak, nüfus müdürlüğünden alınacak)

3) Adli sicil belgesi. (son 15 gün içerisinde alınmış olacak)

4)- Nüfus Cüzdanı aslı görülmek kaydı ile fotokopi sureti .(2 suret)

5)-Müracaat Dosyalarında bulunan fotoğraflar haricinde, son altı ay içerisinde çekilmiş beş (5) Adet vesikalık fotoğraf. (Fotoğraflarda sakal ve bıyık olmayacak ,fotoğraflar takım elbiseli, kravat ve gömlekli olacaktır.)

6)-Kan Grubunu gösterir belge. (Ehliyet ve ya nüfus cüzdanında yazıyorsa fotokopileri getirilecektir.)

7)- Kendisine veya eşine ait isim ve soy isim değişikliği varsa buna ait mahkeme kararı.

8)-Yaş düzeltmesi yaptıran adayların yaş düzeltmesi ile ilgili mahkeme kararı.

9) Kendisi hakkında sonuçlanmış veya devam eden bir davası olanların davanın safahatını belirtir mahkeme evraklarının onaylı suretini ilgili mahkemeden temin ederek getireceklerdir.

10)- SGK  kaydı bulunanlar SGK numaralarını öğrenerek geleceklerdir.

11)- Ehliyet fotokopisi. (Ehliyeti olanlar için)

12)-Herhangi bir siyasi parti ya da siyasi parti yan kuruluşlarına üye olmadıklarına dair kendi el yazılı ve imzalı beyanlarını belirtir dilekçelerini geçici kayda gelirken yanlarında getireceklerdir.

Örnek:  (Aşağıdaki örnek dilekçenin tamamı adayın kendi el yazısı ile yazılacaktır.)


 

               KIRŞEHİR POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE


19. Dönem POMEM (Özel Harekat Branşlı) olarak Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne planlamam yapıldı. Geçici kayıt tarihi olan 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle herhangi bir siyasi parti ya da siyasi parti yan kuruluşuna üyeliğim yoktur. Beyanımın doğruluğunu imzamla onaylarım.  01/06/2017

 

                                                                                                                 İmza

                                                                                                          TC Kimlik No:

   Ad Soyad

 


ADAYLARIN OKULUMUZA GELİRKEN YANLARINDA GETİRMEMESİ GEREKEN MALZEMELER

 

 1)- Aşağıda getirilmesi yasak olarak belirtilen malzemeler, okulumuzun nizamiye giriş kapısında yapılacak olan aramada bulunması halinde okula alınmayacaktır.

 2)-Ses ve görüntü kaydetme ve depolama özelliği bulunan; akıllı cep telefonu, laptop, tablet pc, fotoğraf makinesi, kamera, vb. gibi her türlü cihaz kesinlikle getirilmeyecektir.

 3)- Öğrenci ya da öğrenci yakınları tarafından okula getirilen ya da gönderilen her türlü yiyecek ve içecek maddesi okula alınmayacaktır.

 4)- Doktor raporu ya da reçetesi ibraz edilemeyen ilaçlar ile her türlü bitkisel ilaç ve tıbbi malzemeler getirilmeyecektir.

 5)- Her türlü kesici delici alet (ustura, açık jilet vb.) okulumuza getirilmeyecektir.

 6)- Öğrenciler alyans ve saat hariç her türlü takı veya aksesuarları yanında bulundurmayacaktır.

 7)- Her türlü siyasi ya da ideolojik yayın ve malzemeler, okula getirilmeyecektir.


 

ADAYLARIN OKULUMUZA GELİRKEN YANLARINDA GETİRMESİ GEREKEN MALZEMELER

 

 1)- Öğrenciler; pijama, terlik, havlu, tıraş malzemesi vb. kişisel malzemeleri okula gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 2)-Öğrenciler, mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak resmi istihkakları kendilerine dağıtılana kadar giyebilecekleri (yeterli sayıda açık mavi renk gömlek, sıfır yaka koyu renk baskısız 2 adet tişört ile koyu renk pantolon) kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.

 3)- Öğrenciler, eşofman takımı ve spor ayakkabılarını yanlarında getireceklerdir.

4)- Öğrenciler siyasi parti, vakıf, sendika, her türlü dernek üyelikleri,( sportif amaçlı dernekler hariç) ticari sicil kayıtlarına dair üyelik ve aidiyetleri var ise üyeliklerini iptal ettirmeleri gerekmektedir.


 NOT 1:   Öğrencilerimizin mağdur olmaması için yukarıda belirtilen maddelere dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayıt için gelecek tüm öğrencilerimizin, okulumuza gelmeden önce saç ve sakal tıraşı olmaları gerekmektedir.

NOT 2 :  Geçici kayıt esnasında istenilen belgelerin asıllarını getirmeyen adaylar noter tasdikli örneklerini verebilir. Ancak eğitim ve öğretimin başlama tarihinde bu belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Aksi takdirde kesin kayıtları yapılmayacaktır.​​

 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • BİMER