Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
“Bir Medeniyet Kültürü Olarak Ahilik” Konulu Konferans
28.01.2016  

‘BİR MEDENİYET KÜLTÜRÜ OLARAK AHİLİK’

            Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 15.Döneminde öğrencilerimize yönelik planlanan konferanslar kapsamında 27.01.2016 günü saat:14.30’da Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz konferans salonunda Ahievran Üniversitesi Ahilik Kültürü Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kazım CEYLAN tarafından “Bir Medeniyet Kültürü Olarak Ahilik” konulu konferans verilmiştir.

Ahievran Üniversitesi Ahilik Kültürü Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kazım CEYLAN konuşmasına, Osmanlı Devletinin 717 yıl önce kurulduğu bu özel günde, Polis Meslek Eğitim Merkezinin İlk Konferansı olan “Bir Medeniyet Kültürü Olarak Ahilik” adlı konferansının kendisine verilmesinden dolayı Okul Müdürümüz Sayın Kasım VAROL’a teşekkür ederek başlamıştır.

            Ahiliğin kelime anlamı ile Arapça kökenli “kardeşim” Türkçe Divan-ı Lügatit Türk’te ise “Cömert, Yiğit” lik anlamlarına geldiğini, Ahiliğin 12. ve 13. YY.’da Anadolu’da siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, askeri alana etki etmiş, muhteşem bir sistem olduğunu, Ahiliğin bilindiği üzere sadece bir esnaf teşkilatı olmadığını, bir memleket hareketi, bir devlet felsefesi, bir hayat felsefesi, dünyevi ve uhrevi bir sistem olduğunu belirtmiştir.

Türklerin islamiyetle ilk olarak 751 yılında Talas Savaşı’nda müslüman Araplara yardım ederek tanıştıklarını, 960 yılının kurban bayramında yaklaşık bir milyon kadar Türkün, islamiyeti kabul ederek başlayan bu serüvenin, Karahanlıların islamiyeti resmen kabul etmesiyle devam ettiğini, işte bizim medeniyetimizin de bu kültürel etkilerin içerisinde islamla taçlanarak Anadolu’da bir medeniyetin inşa edildiğini, Ahiliğin kurucusunun Ahi Evran-ı Veli olduğunu, Ahiliğin var olan 740 kuralının hayatın her alanında bulunduğunu, önemli Temsilcilerinin Şeyh Edebali, Aşık Paşa ve en önemli kurucusu olan Ahi Evran-ı Veli olduğunu, bu kişilerden Şeyh Edebalinin, Osmanlı’nın Bir Cihan Devleti olmasını sağladığını ifade etmiştir.

1230 yılında Harzemşahlarla Anadolu Selçuklu Devletinin Yassı Çimen Savaşı’nda, Ertuğrul Gazinin bu savaşı gördüğünü ve her iki tarafında Türk olduğunu fark ettiğini, boyun ileri gelenlerinin Ertuğrul Gazi’ye savaşı kazanmak üzere olan tarafta olunması gerektiğini söyledikleri, fakat Ertuğrul Gazinin bunu ret ettiğini ve yenilmekte olan Anadolu Selçuklu Devleti’nin yanında yer aldığını ve Anadolu Selçuklu Devletinin bu savaşı kazandığını, savaştan hemen sonra Sultan Alaaddinin, Ertuğrul Gazi ile tanıştığını, yurt olarak Kaman yakınlarındaki Karakeçili’yi yurtluk olarak verdiğini, Ertuğrul Gazinin Kırşehir’e gelerek Ahilik Teşkilatı’nın önde gelenlerinden olan Şeyh Edebali ile tanıştığını, Ertuğrul Gazinin Şeyh Edabali ile beraber Anadolu’nun uç bölgelerine giderek orada kurulacak olan cihan devletinin temellerinin atılmış olduğunu belirtmiştir.

            Ahiliğin 17’nci YY. Sanayi Devrimine kadar düzenli bir şekilde işlediğini, gerek yeniçerilerin Ahilik Teşkilatına karışması gerekse dış devletlerin, Osmanlıya uyguladığı kapitülasyonlardan dolayı bir medeniyet hareketi olan Ahilik Teşkilatının var olan değerini zaman içerisinde kaybettiğini ifade etmiştir.

            Konferans sonunda POMEM Müdürümüz Sayın Kasım VAROL Ahilik Kültürü Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kazım CEYLAN’a teşekkürlerini belirtmiş ve konferans öğrencilerimizin çiçek takdimi ile sona ermiştir.
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
 • Polis Radyosu
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • Polsan
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ