Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANA SAYFA

:

Ahilik ve Polis Teşkilatının Ortak Değerleri

Ana Sayfa
28/05/2015 günü saat:20:00’de Okulumuz Konferans Salonunda öğrencilerimize “Ahilik ve Polis Teşkilatının Ortak Değerleri” konulu konferans verilmiştir.
 
            
Ahi;  Arapça kardeş, kardeşim anlamlarına gelen bir kelimedir. Kaşgar’lı Mahmut ise Divanü Lügati’t Türk adlı eserinde “Ahi” kelimesinin cömert, eli açık, yiğit anlamına gelen Türkçe “Akı” sözcüğünden geldiğini söylemektedir. Esas itibariyle kelimenin nereden geldiği değil; bizi nereye götürdüğü önem arz etmektedir.
 
İlk olarak 13. yy. da ortaya çıkan Ahilik, Türklerin Anadolu’da karşılaştığı sosyo-ekonomik sorunlara çözüm getirme ve yerli Bizans ekonomisiyle rekabet edebilme ihtiyacından doğan özgün bir kuruluştur. Anadolu’da Ahiliğin gelişmesi Abbasi Halifesi Nasır’ın fütüvvet ehlini Anadolu’ya göndermesiyle başlar. Fütüvvet; Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmak, bir bakıma derviş olmaktır. Ahi geleneğinde bir kimsenin Ahi olabilmesi için mutlaka Müslüman olması ve meslek sahibi olması gerekirdi.
 
Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu iktisatçı filozof Ahi Evran’dır. 1171 yılında Azerbaycan’ın Hoy Kasabası’nda doğan Ahi Evran, Hoca Ahmet Yesevi’den tasavvuf ve ahlak terbiyesini aldı. Horasan’a geçti, Maveraünnehr’i aşıp Bağdat’a geldi. Tasavvuf ehli Fahrettin Razi’nin dizinin dibine oturdu. Kayseri ve kırşehir’de büyük sanayi sitelerini kurarak esnafı örgütledi ve 32 çeşit mesleğin teşkilatlanmasını sağladı.
 
 Aşık paşazade tarihinde, Osmanlının kuruluşunu 4 ana unsur üzerine oturtmaktadır. Bunlar: Gaziyan-ı rum, Ahiyan-ı rum, Abdalan-ı rum, bacıyan-ı rum’dur.
 
Ahilikte unvanlar: Yiğitlik (Çıraklık, Kalfalık, Ustalık), Ahilik ve Şeyhliktir. Ahilikte en önemli tören ise Şed kuşanmadır.
 
Günümüzde Ahilik değerlerini muhafaza eden en önemli teşkilat, bizlerin de mensubu bulunmaktan şeref duyduğumuz polis teşkilatıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle: “Esnaf yeri geldiğinde polis, yeri geldiğinde hakem ve yeri geldiğinde öğretmendir.”
 
Buradan hareketle diyebiliriz ki: Ahiler toplumsal huzurun sağlanmasında toplumsal sükûnun temin edilmesinde önemli bir misyon üstlenmiştir. Halk ile iç içe olan ahiler toplumda bir güven kapısı olmuş adeta bir polis görevi yürütmüştür.
           
Teşkilatımızın simgesi olan polis yıldızının değerleri ahilik değerleri ile birebir örtüşmektedir. Toplumun ihtiyaçlarından doğmuş bu iki kurum her ne kadar aynı çağda olmasa da çağlar ötesinden ortak noktada buluşmayı başarmıştır. Bu değerlerden bazıları şunlardır: disiplin, helal kazanç, bayrak sevgisi, kötülükten alıkoymak, muhtaç ve düşküne yardım etmek, Allah korkusu, mütevazılık, ciddiyet, saygı, hiyerarşi, gurur, fedakârlık…
 
           Polis yıldızında var olan bütün değerlerimiz, Ahilik değerleriyle birebir örtüşmektedir. Ancak bu kutlu değerleri tek tek anlatmaya günler yetmeyecek, kelimeler kâfi gelmeyecektir. Bu bakımdan Sayın Başbakanımızın ifadesiyle “Allah, bizi ve bu şerefli milleti, bu şerefli teşkilatı Ahi Evran’ın ahlakından ayırmasın. Elimize, belimize, dilimize haramı yaklaştırmasın.”
                      

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • POLİS EŞLERİ DERNEĞİ
 • Polis Radyosu
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • Polsan
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ